Slovo: časopis Staroslavenskog instituta

Časopis Slovo međunarodni je časopis koji jednom godišnje od 1952. godine izdaje Staroslavenski institut u Zagrebu. Slovo je jedan od istaknutih hrvatskih medievističkih časopisa u kojem se objavljuju radovi iz područja paleoslavistike, hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, hrvatske srednjovjekovne književnosti (povijesti i teorije književnosti). Vodeći je hrvatski časopis za proučavanje povijesti glagoljaštva u kojem se objavljuju radovi paleografske, jezikoslovne, književne, povijesne i muzikološke (glagoljaško pjevanje) tematike. Nekoliko posebnih rubrika namijenjeno je prikazima inozemnih i domaćih knjiga, nekrolozima te vijestima vezanim za navedena interesna područja. Kao časopis iz kategorije a1 objavljuje radove na svim slavenskim i svjetskim jezicima. Svi radovi redovito se šalju najmanje dvama recenzentima, a konačnu odluku u skladu s dobivenim recenzijama donosi uredništvo Slova.

Slovo se tiska uz financijsku potporu Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Časopis se redovito dostavlja brojnim inozemnim i domaćim ustanovama.

Izdavač: Staroslavenski institut
Učestalost izlaženja: jednom godišnje

ISSN 0583-6255 (Tisak)
ISSN 1849-1049 (Online)
UDK: 811.16

Kontakt

Slovo: Časopis Staroslavenskoga instituta
Demetrova 11
10000 Zagreb
Croatia
slovo@stin.hr

Uredništvo

Glavna i odgovorna urednica: Vida Vukoja

Kontakt

Uredništvo: Ivan Botica (Zagreb); Marica Čunčić (Zagreb); Vesna Badurina Stipčević (Zagreb); Marija-Ana Dürrigl (Zagreb); Milan Mihaljević (Zagreb); Ivanka Petrović (Zagreb); Andrea Radošević (Zagreb); Johannes Reinhart (Beč); Zdenka Ribarova (Prag); Sandra Požar (Zagreb); Ana Šimić (Zagreb); Marinka Šimić (Zagreb); Lucija Turkalj (Zagreb), Jasna Vince (Zagreb); Anica Vlašić Anić (Zagreb); Vida Vukoja (Zagreb)

Obavijest autorima

Obavještavaju se autori zainteresirani za objavljivanje članaka ili prikaza u novome broju Slova (68/2018) da svoje tekstove pošalju elektroničkim putem na adresu slovo@stin.hr ili na CD-u na adresu: Uredništvo SLOVA, Staroslavenski institut, Demetrova 11, HR-10000 Zagreb, Croatia. Detaljnije informacije navedene su u pozivu na suradnju.

Upute o oblikovanju članaka možete pogledati ovdje.

Arhiva starih brojeva

Cjeloviti članci i prikazi svih brojeva Slova dostupni su na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak, a radovi objavljeni nakon 2010. godine mogu se pronaći i u arhivi starih brojeva.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr