Projekti

Znanstveni program "Jezična, književna i paleografska istraživanja hrvatske glagoljske baštine" prihvatilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 2006. god. Sastoji se od četiri projekta.

Više o znanstvenom programu i znanstvenim projektima Staroslavenskoga instituta vidi u literaturi:

The Scientific Program of the Old Church Slavonic Institute

Jezična, književna i paleografska istraživanja hrvatske glagoljske baštine (2006.-2010.-2013.)

Hrvatska će se glagoljska baština istražiti u ovim važnim područjima: jezik, paleografija i književnost. Bit će završena i predana u tisak cijela gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika kao prvi sustavan opis toga jezika i jedna od prvih gramatika neke redakcije crkvenoslavenskog jezika uopće. O hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku napisat će se još dvije monografije, doktorski rad, 25 izvornih znanstvenih članaka i održati 17 referata. Priredit će se 5 svezaka Rječnika crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije od broja 13 do 17, i objaviti ako bude moguće. To je nastavak obrade rječničke grade slova V, G, D (po glagoljskoj azbuci). Sabrat će se faksimili svih hrvatskih glagoljskih spomenika iz 11. -13. st. u digitalnom obliku, izraditi njihove paleografske iskaznice i poredbene tabele slova i pripremiti za elektroničko izdanje u tri knjige. Paleografska analiza kompletnih Kijevskih listića pokazat će stupanj podudarnosti tog najstarijeg glagoljskog rukopisa s geometrijski pravilnim slovima normativa i objaviti elektronički kao knjiga kiev.stin.hr. Identificirat će se umjetnička škola i/ili slikar minijatura Hrvojeva misala. Napravit će se računalni programi za unos i pretraživanje jezičnih, kodikoloških, paleografskih, književnih i biblijskih sadržaja hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova i za prepoznavanje glagoljskih slova, te napraviti portal glagoljske paleografije na web adresi Staroslavenskog instituta. Utvrdit će se relativna čitljivost i lakoća učenja glagoljskih tipova. Obrada književnih tema: I. HRVATSKA I EUROPSKA HAGIOGRAFIJA. KNJIŽEVNA POVIJEST I TEKSTOLOGIJA. 1. LATINSKA HAGIOGRAFIJA: a) Tekstovi o mučenicima i lokalnim svecima Dalmacije i Istre, od antičkih književnih korijena do konca srednjega vijeka, b) Pasije panonskih mučenika iz kršćanske antike, c) Hagiografski kodeksi Metropolitanske knjižnice u Zagrebu. 2. GLAGOLJSKA HAGIOGRAFIJA: Neliturgijski tekstovi zreloga i kasnog srednjovjekovlja od 14. do 17. st. 3. LATINICNA HAGIGORAFIJA: Glavna djela latinične književnosti od 14. do 17. st. II. BIBLIJSKI I APOKRIFNI TEKSTOVI. 1. Hrvatskoglagoljski biblijski tekstovi prevedeni s latinske Vulgate; tekstološko-leksička analiza; 2. Izvori glagoljskoga Protoevandelja Jakovljeva. III. KNJIŽEVNA TEORIJA. S aspekta poetologije i naratologije utvrduje se strukturiranje tekstova pojedinih književnih vrsta. IV. BIBLIOGRAFIJA. Analitička bibliografija hagiografskih tekstova u 11 hrvatskoglagoljskih brevijara.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr