Pravo na pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Staroslavenskom institutu putem Obrasca zahtjeva za pristup informacijama.

„Sukladno članku 5. stavka 3. Zakona, „informacija" je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • poštom na adresu: Staroslavenski institut, Demetrova 11, 10000 Zagreb;
  • elektroničkom poštom na adresu: tajnistvo@stin.hr (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama);
  • osobno u Staroslavenski institut, Demetrova 11, radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno, naziv pravne osobe i njezino sjedište;

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE IZ ČLANKA 19. STAVKA 2. ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ODLUKE SA SJEDNICA UPRAVNOGA VIJEĆA STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA
  1. ODLUKE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 29.1.2019.
  2. ODLUKE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 14.3.2019.
  3. ODLUKE SA SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA OD 23.4.2019.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr