Povijest

Temelji Staroslavenskog instituta položeni su osnivanjem Staroslavenske akademije 1902. Staroslavenska akademija je 1928. godine "ujedinjena" s Hrvatskom bogoslovskom akademijom u Zagrebu kao njezin Staroslavenski odsjek. Pročelnikom odsjeka imenovan je mons. dr. Svetozar Ritig (Slavonski Brod 1873. - Zagreb 1961.). God. 1939. mons. Ritig je dao ostavku na pročelništvo čekajući bolja vremena. Uspio je obnoviti Staroslavensku akademiju pri Komisiji za vjerske poslove Vlade Narodne Republike Hrvatske (NRH) kojoj je bio predsjednik.

Akademija je obnovljena 15. rujna 1948. godine na skupštini Društva svećenika Hrvatske u Rijeci. Odlučeno je da njezino sjedište bude u Zagrebu. Predsjednik Vlade NRH povjerio je mons. Ritigu vođenje Akademije. Kao predsjednik Komisije za vjerske poslove, mons. Ritig je predložio predsjedniku Vlade NRH da se naziv Staroslavenska akademija promijeni u naziv Staroslavenski institut. Predsjednik Vlade NRH Vladimir Bakarić potpisao je 18. ožujka 1952. uredbu kojom se osniva Staroslavenski institut sa zadatkom da skuplja, obrađuje i proučava staroslavenske i stare hrvatske spomenike i drugo gradivo potrebno za izdavanje stručnih rječnika, monografija, zbornika i sličnih izdanja i da ih objelodanjuje te da uz stručnu biblioteku osnuje fototeku, u kojoj će prikupljati snimke svih važnijih glagoljskih spomenika, kao i ostalih spomenika koji se nalaze u bibliotekama i arhivima izvan Zagreba ili u inozemstvu.

Mons. Ritig ostao je direktorom Instituta do kraja života. Najveći dio svoje osobne knjižnice predao je u posjed Staroslavenskog instituta. Nakon njegove smrti na prijedlog institutskoga savjeta prihvaćena je 25. srpnja 1961. godine izmjena naziva u Staroslavenski institut »Svetozar Ritig«.

Godine 1977. po sili zakona, zajedno s Institutom za jezik i s Institutom za narodnu umjetnost, Staroslavenski institut »Svetozar Ritig«  integriran je u Institut za filologiju i folkloristiku koji se sastojao od tri zavoda: Zavod za jezik, Staroslavenski zavod »Svetozar Ritig« i Zavod za istraživanje folklora. Zavod za istraživanje folklora stekao je 1991. g. zakonske uvjete za status instituta i izdvojio se u Institut za etnologiju i folkloristiku. Druga dva zavoda ostala su zajedno kao samostalne znanstvene jedinice s nešto izmijenjenim nazivima: Zavod za hrvatski jezik i Staroslavenski zavod u institutu koji je dobio novo ime: Hrvatski filološki institut.

Odlukom Trgovačkog suda od 20. siječnja 1997. dva su se zavoda Hrvatskog filološkog instituta odijelila i Staroslavenskom se zavodu vraća naslov Staroslavenski institut.

Nazivi ustanove od početka do danas

 • 1902. – 1928. Staroslavenska akademija u Krku (26 godina)
 • 1928. – 1939. Staroslavenski odsjek Hrvatske bogoslovske akademije u Zagrebu (11 godina)
 • 1948. – 1952. Staroslavenska akademija u Zagrebu (4 godine)
 • 1952. – 1961. Staroslavenski institut (9 godina)
 • 1961. – 1977. Staroslavenski institut »Svetozar Ritig« (16 godina)
 • 1977. – 1991. Staroslavenski zavod »Svetozar Ritig« Instituta za filologiju i folkloristiku (14 godina)
 • 1991. – 1997. Staroslavenski zavod Hrvatskog filološkog instituta (6 godina)
 • 1997. – sada   Staroslavenski institut

Ravnatelji Staroslavenskog instituta

 • 1952. – 1961.  Svetozar Ritig (9 godina)
 • 1961. – 1967.  Vjekoslav Štefanić (6 godina)
 • 1967. – 1978.  Anica Nazor (11 godina)
 • 1978. – 1986.  Biserka Grabar (8 godina)
 • 1986. – 2005.  Anica Nazor (19 godina)
 • 2005. – 2017.  Marica Čunčić (12 godina)
 • 2017. – sada   Vida Vukoja

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr