Obrazovne igre

Glagoljatrix

Glagoljatrix

Igra Glagoljatrix je obrazovnoga karaktera i može poslužiti kao zabavno sredstvo za učenje glagoljice. više

Glagoljojed

Glagoljojed

Igra Glagoljojed (zmija) je obrazovnoga karaktera i može poslužiti kao zabavno sredstvo za učenje glagoljice. više

latinica/glagoljica

latinica/glagoljica

Igra u kojoj sva polja morate popuniti s glagoljičnim slovima. Za svako pritisnuto polje mijenja se pismo polja te obližnjih polja. više

Leteća glagoljica

Leteća glagoljica

Leteća glagoljica (zmija) je igra obrazovnoga karaktera i može poslužiti kao zabavno sredstvo za učenje glagoljice. više

Memori s glagoljicom

Memori s glagoljicom

Igra memori s glagoljičnim slovima. Igra je obrazovnoga karaktera i može poslužiti kao zabavno sredstvo za učenje glagoljice. više

Osmosmjerka s glagoljicom

Osmosmjerka s glagoljicom

Osmosmjerka s glagoljicom u kojoj igrači trebaju pronaći riječi s popisa. Riječi se svaki put izmjenjuju i nalaze na drukčijim položajima u tablici, pa nijedna nova igra nije ista. više

Pogodi glagoljično slovo

Pogodi glagoljično slovo

Igra Pogodi glagoljično slovo služi za učenje glagoljičnih slova. Igra se tako da se prikaže jedno latinično slovo za koje igrač mora odabrati karticu koja sadržava isto glagoljično slovo. Igra se može igrati na tri razine. više

Svemirska glagoljica

Svemirska glagoljica

Svemirska glagoljica igra je u kojoj svojim brodom štitite Zemlju od asteroida. Da biste spasili Zemlju, treba je udariti manje od pet asteroida. Asteroidi su prikazani kao blokovi koji u sebi sadržavaju glagoljična slova. više

Tetris s glagoljicom

Tetris s glagoljicom

Igrajte Tetris s glagoljicom. Riječ je o klasičnoj igri tetris, u kojoj se unutar blokova stvaraju glagoljična slova svaki put kad se složi red u igri. S desne je strane za svako glagoljično slovo napisana njegova latinična inačica. više

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr