Misija Staroslavenskoga instituta

Misija Staroslavenskoga instituta je interdisciplinarno istraživanje hrvatske srednjovjekovne glagoljske baštine u hrvatskom i europskom kontekstu. Stoga znanstvenici Instituta traže, otkrivaju, identificiraju, sustavno popisuju, obrađuju i istražuju hrvatske i staroslavenske glagoljske rukopise, natpise i tiskane knjige sa stajališta paleoslavistike, kroatistike, lingvistike, medievistike, književne povijesti, književne teorije, tekstologije, leksikografije, leksikologije, traduktologije, paleografije, kodikologije, teologije, liturgije, biblijske znanosti, klasične filologije, povijesti, kulturne povijesti, povijesti umjetnosti, povijest medicine u hrvatskim glagoljskim medicinskim tekstovima, i informacijskih znanosti. Timski se obrađuju i objavljuju Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije kao institutski dugogodišnji temeljni projekt, zatim Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, kritička izdanja hrvatskoglagoljskih biblijskih, apokrifnih, hagiografskih i propovjednih tekstova, književne, paleografske i druge studije, zbornici, monografije i udžbenici. Institut izdaje međunarodni znanstveni časopis Slovo, a pokrenuo je i dva nova niza: Biblioteca glagolitica croatica i biblioteku Spomenici za kritičko monografsko objavljivanje faksimila i reprinta. Institut izgrađuje svoje zbirke nabavljajući znanstvene i stručne monografije te časopise, zvučne zapise glagoljaškoga pjevanja, mikrofilmove, fotografije, preslike i digitalne snimke srednjovjekovnih, ponajprije glagoljskih, tekstova čiji se izvornici nalaze u drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu, kako bi na jednome mjestu bio objedinjen nužan korpus primarnih i sekundarnih izvora za vjerodostojno istraživanje hrvatskoga glagolizma i uopće srednjega vijeka. Digitalizacija svakovrsne institutske građe odvija se postupno i sustavno suvremenom tehnologijom. Za razvoj svih ovih interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja, za pomicanje granica znanja i korisnosti toga znanja za druge, razvijaju se najsuvremenije znanstvene metode i računalne tehnologije istraživanja i objavljivanja rezultata. Znanstvenici u svojoj sveučilišnoj nastavi i preko udžbenika prenose institutske rezultate istraživanja na nove generacije. Institut je otvoren za posjete znanstvenika i studenata širom svijeta.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr