Knjižnica Staroslavenskog instituta

 

Knjižnica u sastavu: Staroslavenskoga instituta, Demetrova 11, HR-10000 Zagreb; osnovana 1952. godine; matični broj knjižnice 001966
E-katalog (u izradi): http://zag.nsk.hr/ssi
Skupni katalog knjižnica u Sustavu znanosti i visokog obrazovanja: http://skupnikatalog.nsk.hr
Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu:
Radno vrijeme za vanjske korisnike: knjižnica je otvorena za vanjske korisnike, koji mogu koristiti građu samo u čitaonici, radnim danom od 11 do 15 sati. Cijenjeni korisnici, molim Vas da svoj dolazak najavite na tel. + 385 (0)1 2220 021 ili na bcekovic@stin.hr.
 
Računalna obrada građe: u programu Aleph započela u srpnju 2010. godine
Dokumentacija: a) glagolitica: fototeka, fonoteka, mikrofilmovi, mikrofiševi i dr.
b) doktorske disertacije, magistarski radovi
Korisnici: znanstvenici, stručnjaci, profesori, studenti i ostali
Stručno-znanstvena područja: staroslavenska književnost i jezik, stara hrvatska književnost, ostala srednjovjekovna književnost, paleoslavistika, paleografija, slavistika, lingvistika, teologija, povijest, povijest umjetnosti i dr.

 

Izabrani izvori

Baze podataka i portali

  • Portal Glagoljica.hr - okuplja digitalne preslike hrvatske glagoljičke baštine [glagoljica.hr]
  • Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu [baze.nsk.hr]
  • CROSBI – Hrvatska znanstvena bibliografija [bib.irb.hr]
  • ROAD Directory of open access scholarly resources (baza podataka Međunarodnoga ureda za ISSN) - baza znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu [road.issn.org]
  • VIAF Virtual International Authority File (virtualno povezivanje nacionalnih normativnih podataka za osobe, korporativna tijela i geografske nazive) [viaf.org]

Časopisi

Časopisi i knjige

  • Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk – digitalna zbirka (otvoreni pristup) [inslav.ru]
  • Stoykova, A. The Slavic Physiologus of the Byzantine Recension: Electronic Text Edition and Comparative Study, 2011. (otvoreni pristup) [physiologus.proab.info]

Časopisi – prinove u Knjižnici Staroslavenskoga instituta 2018. godine

Acta Ecclesiastica Sloveniae, Acta Iadertina, Acta linguistica Hungarica, Analecta Bollandiana, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU Dubrovnik, Apocrypha, Argo, Arhivi Bašćina, Bilten franjevačke teologije, B'lgarski ezik, Bogoslovska smotra, Bosna Franciscana, Bulletin de bibliographie Biblique, Byzantinoslavica, Crkva u svijetu, Croatica, Croatica Christiana Periodica, Croatica et Slavica Iadertina, Čakavska rič, časopis @rhivi, Diacovensia, Diadora, Dubrovnik Annals, Filologija, Fluminensia, Folia onomastica croatica, Germanoslavica, Godišnik na Sofijskija universitet, Hagiographica, Historijski zbornik, Histria archaeologica, Hrvatski dijalektološki zbornik, IKON, Inicijal, Istorijski časopis, Izvestija na Instituta za b'lgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“, Jezik, Jezik in slovstvo, Južnoslovenski filolog, Konštantínove listy, Linguistica Brunensia, Literární archív, Makedonski pregled, Marulić, Mediaeval studies, Mešovita građa, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, Orientalia Christiana periodica, Palaeobulgarica, Pasionska baština, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Problemi sjevernog Jadrana, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Revue des études slaves, Revue Mabillon, Riječki teološki časopis, Senjski zbornik, Slavia, Slavistična revija, Slovo, Slovo rogovsko, S'postavitelno ezikoznanie, Starohrvatska prosvjeta, Studia Romanica et Anglica, Studia slavica, Umjetnost riječi, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vjesnik Istarskog arhiva, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Wiener slavistisches Jahrbuch, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Zgodovinski časopis.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr