Izdanja

Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata

Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata

Milan Mihaljević - Jasna Vince, Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata, Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, Zagreb, 2012. više

Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa

Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa

Milan Mihaljević, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, 2018., 177 str.: ilustr., ISBN 978-953-1693-69-1 više

Knjiga sažetaka Međunarodne znanstvene konferencije u Moskvi 20.-21. 5. 2013.

Knjiga sažetaka Međunarodne znanstvene konferencije u Moskvi 20.-21. 5. 2013.

sudionice: dr. sc. Anica Vlašić Anić i dr. sc. Marica Čunčić više

Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1717. – 1914.)

Knjige posinovljenja, novicijata i zavjetovanja franjevaca trećoredaca glagoljaša otoka Krka (1717. – 1914.)

Studija, vrela, rječnik i kazala: Ivan Botica, Vinko Kovačić, Kristijan Kuhar. Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. II. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 2.
Zagreb: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša i Staroslavenski institut 2015., 264 str., ISBN 978-953-6080-19-9 više

Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Sofija Gadžijeva, Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu, Staroslavenski institut, Zagreb, 2012. više

Negacija od čestice do teksta: usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvatskoglagoljskoj pismenosti

Negacija od čestice do teksta: usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvatskoglagoljskoj pismenosti

Ana Kovačević, Zagreb: Staroslavenski institut, 2016., 377 str., ISBN 978-953-6080-20-5 više

PROGRAM I SAŽETCI IZLAGANJA, GLAGOLJSKA TRADICIJA U POVIJESTI SLAVENSKE PISMENOSTI

PROGRAM I SAŽETCI IZLAGANJA, GLAGOLJSKA TRADICIJA U POVIJESTI SLAVENSKE PISMENOSTI

Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice moravske misije svetih Ćirila i Metoda i stvaranja slavenske pismenosti i književnosti (863. – 2013.) Zagreb, 21. – 27. listopada 2013., Marica Čunčić, Ana Kovačević, ur., Zagreb, 2013. više

Radovi Staroslavenskog instituta

Radovi Staroslavenskog instituta

Radovi Staroslavenskoga instituta 1-9. Tu su objavljene veće studije iz područja paleoslavistike, posebno hrvatske glagoljske baštine. Više ne izlaze. više

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Crkvenoslavenski jezik na kojem je od XII. do XVI. st. sačuvano čitavo bogatstvo rukopisa i tiskanih knjiga, listina, natpisa i zapisa, na kojem su nastala mnoga literarna djela te je u navedenom razdoblju funkcionirao kao kulturni jezik Slavena. više

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь1 – zapovêdnica)

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь1 – zapovêdnica)

Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, II. svezak (vrêdьnь1 – zapovêdnica). †Zoe Haputová, Marija Klenovar, Ivana Mulc, Zdenka Ribarova, Jozo Vela (ur.). Zagreb: Staroslavenski institut, 2015. više

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr