Dokumenti koji određuju i uređuju djelovanje Staroslavenskoga instituta

  1. Strategija Staroslavenskoga instituta 2010. - 2015.
  2. Statut Staroslavenskoga instituta
  3. Pravilnik o unutarnjem ustroju Staroslavenskoga instituta
  4. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
  5. Pravilnik o radu Staroslavenskoga instituta
  6. Odluka o radnom vremenu
  7. Poslovnik o radu Upravnoga vijeća Instituta
  8. Popis članova Upravnog vijeća
  9. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
  10. Popis članova Znanstvenoga vijeća
  11. Etički kodeks Staroslavenskoga instituta
  12. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
  13. Europska povelja za istraživače
  14. Doprinos znanstvenoga programa Staroslavenskoga instituta u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva razvoja RH
  15. Odluka o modelima i kriterijima odabira najboljih doktoranada i postdoktoranada
  16. Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezane za zaštitu dostojanstva radnika
  17. Plan nabave za 2012. godinu
  18. Rebalans plana nabave za 2012. godinu
  19. Plan nabave za 2013. godinu
  20. Rebalans plana nabave za 2013. godinu
  21. Financijsko izvješće za 2013. godinu
  22. Evidencija ugovora 2013. godina
  23. Plan nabave za 2014. godinu
  24. Financijski plan za 2014. godinu
  25. Financijsko izvješće za 2014. godinu
  26. Izvješće o radu 2014.
  27. Evidencija ugovora 2014. godina
  28. Plan nabave za 2015. godinu
  29. Financijski plan za 2015. godinu
  30. Rebalans financijskog plana za 2015.
  31. Financijsko izvješće za 2015.
  32. Evidencija ugovora 2015. godina
  33. Plan nabave za 2016. godinu
  34. Financijski plan za 2016. godinu
  35. Rebalans financijskog plana za 2016.
  36. Financijsko izvješće za 2016.
  37. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
  38. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
  39. Znanstvena djelatnost Staroslavenskoga instituta
  40. Plan rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo za 2015. godinu
  41. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
  42. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016.
  43. Odluka o nabavi (2017.)
  44. Financijski plan za 2017. godinu
  45. Plan nabave za 2017. godinu
  46. Pravilnik o radu knjižnice Staroslavenskog instituta
  47. Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
  48. Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka
  49. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
  50. Reakreditacija Staroslavenskog instituta, Izvješće AZVO 5. 11. 2013.
  51. Reakreditacija Staroslavenskog instituta 2013. god.: ocjene u brojkama
  52. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva
  53. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
  54. Procedura stvaranja ugovornih obveza
  55. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
  56. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
  57. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZOS dopis)
  58. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr