Objavljeno:

Datum održavanja:

Dr. sc. Marica Čunčić: Glagoljica u Istri

Dr. sc. Marica Čunčić: Glagoljica u Istri, predavanje u Državnom arhivu u Pazinu, 22. 4. 2015. u 18 sati.

Info: www.dapa.hr

Fotogalerija

  • Dr. sc. Marica Čunčić: Glagoljica u Istri, predavanje u Državnom arhivu u Pazinu, 22. 4. 2015. u 18 sati
  • Dr. sc. Marica Čunčić: Glagoljica u Istri, predavanje u Državnom arhivu u Pazinu, 22. 4. 2015. u 18 sati
  • Dr. sc. Marica Čunčić: Glagoljica u Istri, predavanje u Državnom arhivu u Pazinu, 22. 4. 2015. u 18 sati
  • Dr. sc. Marica Čunčić: Glagoljica u Istri, predavanje u Državnom arhivu u Pazinu, 22. 4. 2015. u 18 sati

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr