Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili

Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili, priredila Svetlana O. Vialova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ruska nacionalna biblioteka, Staroslavenski institut, Zagreb. 2000.

Fotogalerija

  • Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili
  • Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili
  • Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili
  • Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr