Akademijin brevijar

M. Šimić, Akademijin brevijar (HAZU III c 12), hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14. stoljeća. Jezična studija. Transliteracija. Faksimil. Staroslavenski institut, Biblioteka Spomenici knjiga 1, (ur.) Vesna Badurina Stipčević, Zagreb 2014., 268 str. + faksimil (ISBN 978-953-6080-16-8)

Glagoljaško je srednjovjekovlje formativno razdoblje hrvatske nacionalne kulture i identiteta. Do danas je sačuvano 30 rukopisnih hrvatskoglagoljskih brevijara iz toga razdoblja. Jedan od njih je i Akademijin brevijar iz 1384. godine. Od svih rukopisnih glagoljskih brevijara u cijelosti je izdan samo 2. novljanski brevijar iz 1495., ali samo fototipski. Još nemamo latinične transliteracije nijednoga brevijara. Zbog toga je rukopis Marinke Šimić iznimno vrijedan, ne samo za našu kroatistiku i paleoslavistiku, nego i za nacionalnu kulturu u cjelini, iako je riječ o krnjemu časoslovu za laike (Liber horarum). Iako veći dio rukopisa obaseže faksimilno izdanje i transliteracija teksta, on se – zbog opširne, pouzdane i temeljite uvodne studije – može bez ikakve rezerve smatrati znanstvenom monografijom. Od velike će važnosti istraživačima hrvatskoglagoljske baštine biti i faksimilno izdanje u boji toga rukopisa.

Ova se monografija sastoji od tri dijela. Prvi je dio knjige uvodna studija o Akademijinu brevijaru, hrvatskoglagoljskom kodeksu iz 1384. godine koji se čuva u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (signatura HAZU III c 12) i njegovu jeziku. Drugi dio je transliteracija teksta cijeloga rukopisa, a treći faksimilno izdanje. Prvi je dio podijeljen na tri poglavlja. U prvome poglavlju (Uvod) ukratko se portretira Akademijin brevijar, određuje njegovo mjesto i važnost među hrvatskoglagoljskim kodeksima i iznose načela transliteracije. U drugome poglavlju (Grafija) temeljito se pretresaju grafijske pojave u brevijaru, a treće poglavlje (Jezik) sadrži sustavan i temeljit opis jezika Akademijina brevijara na svim razinama, od fonologije pa do sintakse i leksika.

iz recenzije dr. sc. Milana Mihaljevića

Recenzija knjige Akademijin brevijar u Zeitschrift fur Slavische Philologie, Nikolina Trunte

Akademijin brevijar

×

HRT Jezik za svakoga (08. 04. 2015.)

Fotogalerija

  • Marinka Šimić, Akademijin brevijar

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr