Glagoljske knjige - darovi papi Pavlu VI., sv. Ivanu Pavlu II., Benediktu XVI. i papi Franji

Hrvatski narod je zahvalan za privilegij koji je uživao oko tisuću godina kao jedini katolički narod s liturgijom na svome narodnom hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Stoga je bilo primjereno da se faksimil najljepšega glagoljskoga misala „po zakonu Rimskoga dvora“, Hrvojev misal iz 1404. god., daruje 1973. papi Pavlu VI. Kada je sv. Ivan Pavao II. Veliki proglasio sv. Ćirila i Metoda suzaštitnicima Europe uz sv. Benedikta, Staroslavenski je institut organizirao prijevod njegova apostolskog pisma Egregiae virtutis na staroslavenski jezik (prevoditelj: prof. dr. sc. František Vaclav Mareš) i prijepis kaligrafijom izvornoga latinskoga teksta latinicom i staroslavenskog prijevoda uglatom glagoljicom na pergamentu (dr. sc., dr. h. c. Marija Agnezija Pantelić) za dar slavenskom papi Ivanu Pavlu II. kojem su još darovani i sljedeći faksimili i pretisci glagoljskih knjiga: Drugi novljanski brevijar iz 1495., prvotisak Misala iz 1483.Spovid općena iz 1496., Knjižice krsta iz 1531., Senjski misal iz 1494., Vesperal na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku prema II. vatikanskom koncilu i knjižica Budi volja tvoja. Papi Benediktu XVI. darovani su ovi pretisci: Šimun Kožičić, Od bitija redovničkoga knjižice iz 1531., Šimun Kožičić, Knjižice od žitija rimskih arhijereov i cesarov iz 1531. Papi Franji je predsjednik vlade Republike Hrvatske Tihomir Orešković 2016. god. u Rimu darovao Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje, Rijeka 1531.

Dr. sc. Marica Čunčić

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr