Dokumenti Svete Stolice o glagoljici i liturgiji na narodnom jeziku

Papa Ivan VIII: Industriae tuae, Rim, 880. U pismu upućenom knezu Svatopluku papa Ivan VIII. hvali glagoljicu i slavenske liturgijske knjige na narodnom jeziku i utvrđuje ulogu i službu sv. Metoda (preslika latinskoga izvornika).

Papa Inocent IV. je 29. ožujka 1248. dopustio senjskome biskupu Filipu uporabu liturgijskih knjiga pisanih glagoljicom na narodnom jeziku u senjskoj katedrali i na širem hrvatskom području.

Papa Leon XIII. odredio je da se blagdan svete braće Ćirila i Metoda slavi 5. srpnja Leon XIII: Grande munus, 30. rujna 1880. (English)

Papa Pio XI. u svom apostolskom pismu Quod Sanctum Cyrillum sv. Ćirila i Metoda naziva "sinovima Istoka, bizantske domovine, grčkog podrijetla, - koji su - po svojoj misiji Rimljani, po apostolskim plodovima Slaveni" (AAS 19 [1927.] 93-96)

Papa sv. Ivan Pavao II. proglašava svetu braću Ćirila i Metoda suzaštitnicima Europe, 31. prosinca 1980. Ioannes Paulus PP. II: Egregiae virtutis die XXXI mensis Decembris, anno MDCCCCLXXX (latinus). Postoji kapela u kripti bazilike Sv. Petra u Rimu posvećena trima zaštitnicima Europe: sv. Benediktu i Svetoj braći Ćirilu i Metodu.

Papa sv. Ivan Pavao II. povodom 1100 godina od smrti sv. Metoda održao je homiliju na grobu sv. Ćirila u bazilici sv. Klementa u Rimu 15. veljače 1985: Inaugurazione del "giubileo" degli apostoli degli Slavi, Giovanni Paolo II, Santi Cirillo e Metodio, omelia, Basilica di San Clemente, Venerdi, 15 febbraio 1985. (Italiano)

Papa Benedikt XVI. govorio je na općoj audienciji u Rimu o ulozi Svete braće 17. lipnja 2009. Sveti Ćiril i Metod, Kateheze Pape Benedikta XVI.

Dr. sc. Marica Čunčić

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr