Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

Sofija Gadžijeva, Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu, Staroslavenski institut, Zagreb, 2012.

Fotogalerija

  • Morfonologija prezentske paradigme u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr