Drugi beramski brevijar. I. dio


Zagreb: Staroslavenski institut, Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo 2018., 265 listova; 582 str., ISBN 978-953-6080-26-7 (cjelina)
ISBN 978-953-6080-27-4 (sv. 1: faksimil), ISBN 978-953-6080-28-1 (sv. 2: transliteracija)

Trasliterirali: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Margaret Dimitrova, Marija-Ana Dürrigl, Iskra Hristova Šomova, Kristijan Kuhar, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Andrea Radošević, Ana Šimić, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić, Mateo Žagar

 

Poveznice:

Otkrivanje zasute baštine (Stjepan Damjanović)

Drugi beramski brevijar u emisiji Bilješke o jeziku (zci.stin.hr)

Drugi beramski brevijar poklonjen papi Franji (zci.stin.hr)

 

 

 

Fotogalerija

  • II. beramski brevijar

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr