Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Hrvatska zaklada za znanost na osnovi Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju »Uspostavni istraživački projekti« br. I-2261-2014. novčano podupire projekt »Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije« (eng. »Theoretical and applied linguistic research of the corpus of the Croatian Church Slavonic texts with the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic compiling«). Projektu je dodijeljen br. 2462.

Projekt traje od 1. srpnja 2014. do 30. lipnja 2018.

Više informacija: rcjhr.stin.hr

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr