Slovo: časopis Staroslavenskog instituta

Časopis Slovo međunarodni je časopis koji jednom godišnje od 1952. godine izdaje Staroslavenski institut u Zagrebu. Slovo je jedan od istaknutih hrvatskih medievističkih časopisa u kojem se objavljuju radovi iz područja paleoslavistike, hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, hrvatske srednjovjekovne književnosti (povijesti i teorije književnosti). Vodeći je hrvatski časopis za proučavanje povijesti glagoljaštva u kojem se objavljuju radovi paleografske, jezikoslovne, književne, povijesne i muzikološke (glagoljaško pjevanje) tematike. Nekoliko posebnih rubrika namijenjeno je prikazima inozemnih i domaćih knjiga, nekrolozima te vijestima vezanim za navedena interesna područja. Kao časopis iz kategorije a1 objavljuje radove na svim slavenskim i svjetskim jezicima. Svi radovi redovito se šalju najmanje dvama recenzentima, a konačnu odluku u skladu s dobivenim recenzijama donosi uredništvo Slova.

Slovo se tiska uz financijsku potporu Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Časopis se redovito dostavlja brojnim inozemnim i domaćim ustanovama.

Izdavač: Staroslavenski institut
Učestalost izlaženja: jednom godišnje

ISSN 0583-6255 (Tisak)
ISSN 1849-1049 (Online)
UDK: 811.16

Kontakt

Slovo: Časopis Staroslavenskoga instituta
Demetrova 11
10000 Zagreb
Croatia
slovo@stin.hr

Uredništvo

Glavna i odgovorna urednica: Vida Vukoja

Kontakt

Uredništvo: Vesna Badurina Stipčević (Zagreb), Ivan Botica (Zagreb), Marija-Ana Dürrigl (Zagreb), Mislav Kovačić (Zagreb), Kristijan Kuhar (Zagreb), Milan Mihaljević (Zagreb), Ivanka Petrović (Zagreb), Sandra Požar (Zagreb), Andrea Radošević (Zagreb), Johannes Reinhart (Beč), Zdenka Ribarova (Prag), Ana Šimić (Zagreb), Marinka Šimić (Zagreb), Lucija Turkalj Čulinović (Zagreb), Jasna Vince (Zagreb), Anica Vlašić-Anić (Zagreb), Jozo Vela (Zagreb), Vida Vukoja (Zagreb)

Obavijest autorima

Obavještavaju se autori zainteresirani za objavljivanje članaka ili prikaza u novome broju Slova (69/2019) da svoje tekstove pošalju elektroničkim putem na adresu slovo@stin.hr ili na CD-u na adresu: Uredništvo SLOVA, Staroslavenski institut, Demetrova 11, HR-10000 Zagreb, Croatia. Detaljnije informacije navedene su u pozivu na suradnju.

Upute o oblikovanju članaka možete pogledati ovdje
Fontove za uglatu i oblu glagoljicu, staru ćirilicu i grčki alfabet možete preuzeti ovdje.

Arhiva starih brojeva

Cjeloviti članci i prikazi svih brojeva Slova dostupni su na Portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske – Hrčak, a radovi objavljeni nakon 2010. godine mogu se pronaći i u arhivi starih brojeva.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr