Projekti u tijeku

Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije

Hrvatska zaklada za znanost na osnovi Ugovora o dodjeli sredstava Zaklade po natječaju »Uspostavni istraživački projekti« br. I-2261-2014. novčano podupire projekt »Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije« (eng. »Theoretical and applied linguistic research of the corpus of the Croatian Church Slavonic texts with the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic compiling«). više

Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Centar za hrvatsko glagoljaštvo želi uspostaviti i razviti interdisciplinarni teorijski okvir i model za proučavanje glagoljaških pisarskih centara. Centar će biti smješten u Staroslavenskom institutu u Zagrebu, a okupljat će, osim suradnika Staroslavenskoga instituta, i stručnjake s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Teološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba, Sveučilišta u Zadru i Državnoga arhiva u Pazinu, kao i vanjske suradnike iz Instituta za slavistiku Bečkoga sveučilišta, Slavističkoga instituta Češke akademije znanosti u Pragu te Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski. više

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr