Knjižnica Staroslavenskog instituta

Knjižnica u sastavu: Staroslavenskoga instituta, Demetrova 11, HR-10000 Zagreb; osnovana 1952. godine; matični broj knjižnice 001966
E-katalog (u izradi): http://zag.nsk.hr/ssi
Skupni katalog knjižnica u Sustavu znanosti i visokog obrazovanja: http://skupnikatalog.nsk.hr
Radno vrijeme za vanjske korisnike: knjižnica je otvorena za vanjske korisnike, koji mogu koristiti građu samo u čitaonici, radnim danom od 11 do 15 sati.
Cijenjeni korisnici, molim Vas da svoj dolazak najavite na tel. + 385 (0)1 2220 021 ili na bcekovic@stin.hr.
Računalna obrada građe: u programu Aleph započela u srpnju 2010. godine
Dokumentacija: a) glagolitica: fototeka, fonoteka, mikrofilmovi, mikrofiševi i dr.
b) doktorske disertacije, magistarski radovi
Korisnici: znanstvenici, stručnjaci, profesori, studenti i ostali
Stručno-znanstvena područja: staroslavenska književnost i jezik, stara hrvatska književnost, ostala srednjovjekovna književnost, paleoslavistika, paleografija, slavistika, lingvistika, teologija, povijest, povijest umjetnosti i dr.

Izabrani izvori

Baze podataka

  • Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu [baze.nsk.hr]
  • CROSBI – Hrvatska znanstvena bibliografija [bib.irb.hr]
  • ROAD Directory of open access scholarly resources (baza podataka Međunarodnoga ureda za ISSN) - baza znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu [road.issn.org]

Časopisi

Časopisi i knjige

  • Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk – digitalna zbirka (otvoreni pristup) [inslav.ru]
  • Stoykova, A. The Slavic Physiologus of the Byzantine Recension: Electronic Text Edition and Comparative Study, 2011. (otvoreni pristup) [physiologus.proab.info]

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr