Knjižnica Staroslavenskog instituta

Knjižnica u sastavu: Staroslavenskoga instituta, Demetrova 11, HR-10000 Zagreb; osnovana 1952. godine; matični broj knjižnice 001966
E-katalog (u izradi): http://zag.nsk.hr/ssi
Skupni katalog knjižnica u Sustavu znanosti i visokog obrazovanja: http://skupnikatalog.nsk.hr
Radno vrijeme za vanjske korisnike: knjižnica je otvorena za vanjske korisnike, koji mogu koristiti građu samo u čitaonici, radnim danom od 11 do 15 sati.
Cijenjeni korisnici, molim Vas da svoj dolazak najavite na tel. + 385 (0)1 2220 021 ili na bcekovic@stin.hr.
Računalna obrada građe: u programu Aleph započela u srpnju 2010. godine
Dokumentacija: a) glagolitica: fototeka, fonoteka, mikrofilmovi, mikrofiševi i dr.
b) doktorske disertacije, magistarski radovi
Korisnici: znanstvenici, stručnjaci, profesori, studenti i ostali
Stručno-znanstvena područja: staroslavenska književnost i jezik, stara hrvatska književnost, ostala srednjovjekovna književnost, paleoslavistika, paleografija, slavistika, lingvistika, teologija, povijest, povijest umjetnosti i dr.

Izabrani izvori

Baze podataka i portali

  • Portal Glagoljica.hr - okuplja digitalne preslike hrvatske glagoljičke baštine [glagoljica.hr]
  • Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu [baze.nsk.hr]
  • CROSBI – Hrvatska znanstvena bibliografija [bib.irb.hr]
  • ROAD Directory of open access scholarly resources (baza podataka Međunarodnoga ureda za ISSN) - baza znanstvenih časopisa, zbornika radova, nakladničkih cjelina i akademskih repozitorija u otvorenome pristupu [road.issn.org]
  • VIAF Virtual International Authority File (virtualno povezivanje nacionalnih normativnih podataka za osobe, korporativna tijela i geografske nazive) [viaf.org]

Časopisi

Časopisi i knjige

  • Institut slavjanovedenija Rossijskoj akademii nauk – digitalna zbirka (otvoreni pristup) [inslav.ru]
  • Stoykova, A. The Slavic Physiologus of the Byzantine Recension: Electronic Text Edition and Comparative Study, 2011. (otvoreni pristup) [physiologus.proab.info]

ČASOPISI – PRINOVE U KNJIŽNICI STAROSLAVENSKOGA INSTITUTA 2017. GODINE

Acta Ecclesiastica Sloveniae, Acta linguistica Hungarica, Analecta Bollandiana, Argo, Arhivski vjesnik, Atti e memorie della Societa Dalmata di storia patria, Bašćina, B'lgarski ezik, Bogoslovska smotra, Bosna Franciscana, Bulletin de bibliographie Biblique, Cleuna, Crkva u svijetu, Croatica Christiana Periodica, Croatica et Slavica Iadertina, Diacovensia, Diadora, Hellenika, Europa Orientalis, Filologija, Fluminensia, Folia onomastica croatica, Fontes : izvori za hrvatsku povijest, Germanoslavica, Glasnik HAZU, Godišnik (Cent'r Ivan Dujčev), Godišnik na Sofijskija universitet, Hagiographica, Historijski zbornik, Inicijal, Istorijski časopis, Izvestija na Instituta za b'lgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“, Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Jezik, Jezik in slovstvo, Južnoslovenski filolog, Konštantínove listy, Linguistica Brunensia, Literární archív, Ljetopis HAZU, Marulić, Mediaeval studies, Mešovita građa, Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, Monumenta (MANU), Narodna umjetnost, Orientalia Christiana periodica, Palaeobulgarica, Pasionska baština, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, Problemi sjevernog Jadrana, Rad HAZU : razred za društvene znanosti, Rad HAZU : razred za književnost, Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Revue des études slaves, Revue Mabillon, Ricerche slavistische, Riječki teološki časopis, Senjski zbornik, Slavia, Slavica Slovaca, Slavistična revija, Slovo, S'postavitelno ezikoznanie, Starob'lgarska literatura, Starohrvatska prosvjeta, Studia Romanica et Anglica, Studia slavica, Umjetnost riječi, Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Vjesnik Istarskog arhiva, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Wiener slavistisches Jahrbuch, Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, Zgodovinski časopis.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr