Izdanja

Akademijin brevijar

Akademijin brevijar

M. Šimić, Akademijin brevijar (HAZU III c 12), hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14. stoljeća. Jezična studija. Transliteracija. Faksimil. Staroslavenski institut, Biblioteka Spomenici knjiga 1, (ur.) Vesna Badurina Stipčević, Zagreb 2014. više

Az grišni diak Branko pridivkom Fučić

Az grišni diak Branko pridivkom Fučić

"Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" Radovi Međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i radu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Priredio Tomislav Galović. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska. Dubašnica, Malinska - Rijeka - Zagreb MMXI. više

Drugi beramski brevijar. I. dio

Drugi beramski brevijar. I. dio

Preslovljeno (transliterirano) izdanje prvoga dijela hrvatskoglagoljskoga "II. beramskoga brevijara" (15. st.). više

Drugi beramski brevijar. II. dio

Drugi beramski brevijar. II. dio

Preslovljeno (transliterirano) izdanje drugoga dijela hrvatskoglagoljskoga "II. beramskoga brevijara" (15. st.). više

Glagoljica i hrvatski glagolizam

Glagoljica i hrvatski glagolizam

Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta. više

Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci

Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci

Svetlana O. Vialova, Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Opis fragmenata, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ruska nacionalna biblioteka, Staroslavenski institut, Zagreb. 2000. više

Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili

Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili

Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci, Faksimili, priredila Svetlana O. Vialova, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ruska nacionalna biblioteka, Staroslavenski institut, Zagreb. 2000. više

Hrvatski crkvenoslavenski jezik

Hrvatski crkvenoslavenski jezik

S. Gadžijeva, A. Kovačević, M. Mihaljević, S. Požar, J. Reinhart, M. Šimić, J. Vince, (ur.) A. Šikić i M. Mihaljević, Priredio M. Mihaljević. Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, Zagreb 2014. više

Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju

Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju

Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić. Izdavač je Staroslavenski institut. više

Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka: notari Dubašnice Sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.)

Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka: notari Dubašnice Sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.)

Priredili: Tomislava Bošnjak Botica, Ivan Botica, Tomislav Galović. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, Staroslavenski institut, Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu, Povijesno društvo otoka Krka, 2016., 437 str., ISBN 978-953-6080-24-3 (cjelina), ISBN 978-953-7659-35-6 (knjiga 1) više

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr