Drugi beramski brevijar. II. dio

Tzv. II. beramski brevijar (15. st.) dvosveščani je hrvatskoglagoljski rukopisni kodeks koji se čuva u Narodnoj in univerzitetnoj knjižnici u Ljubljani (signatura Ms 163), zbog čega je poznat i pod nazivom II. ljubljanski brevijar.

Prvi svezak rukopisa je temporal (Proprium de tempore, sadrži molitve i čitanja kroz godinu), a drugi sanktoral (Proprium Sanctorum, sadrži molitve i čitanja za svetačke blagdane).

Izdanje drugoga dijela II. beramskoga brevijara, koje su pripremili članovi Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, u prvom svesku donosi faksimil (176) listova, a u drugom latiničku transliteraciju (383 str.).

Transliterirali: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Andrea Radošević, Ana Šimić, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić, Mateo Žagar.

Glavni urednik: Milan Mihaljević

ISBN 978-953-6080-30-4 (cjelina)
ISBN 978-953-6080-31-1 (sv. 1: faksimil), ISBN 978-953-6080-32-8 (sv. 2: transliteracija)

Cijena izdanja: 600,00 kn

Narudžbe na e-adresi: racunovodstvo@stin.hr

 

 

Poveznice:

Drugi beramski brevijar. I. dio.

Fotogalerija

  • 1
  • 2

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr