Svemirska glagoljica

Svemirska glagoljica igra je u kojoj svojim brodom štitite Zemlju od asteroida. Da biste spasili Zemlju, treba je udariti manje od pet asteroida. Asteroidi su prikazani kao blokovi koji u sebi sadržavaju glagoljična slova. Kad se upuca jedan od tih blokova, napiše se nakratko transliteracija na latinici za pogođeno slovo. Predviđeno je da se igra na računalu s mišem. Pritisnite donju sliku za početak igre.

svemirska glagoljica

Igru je napravio profesor informatike i diplomirani arhivist Josip Mihaljević. Prethodne igre s glagoljicom te druge igre za učenje hrvatskoga i njemačkoga jezika istoga autora možete naći na idućoj stranici: http://jezicneigre.tk/.

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr