Memori s glagoljicom

Igra memori s glagoljičnim slovima. Igra je obrazovnoga karaktera i može poslužiti kao zabavno sredstvo za učenje glagoljice.

Igrač mora spojiti glagoljično slovo s odgovarajućim latiničnim slovom. Glagoljično i s njim podudarno latinično slovo iste su boje i po tome ih igrači mogu spajati. Igra se sastoji od dvaju dijelova, zapravo dviju posebnih igrica. U prvom je dijelu prvih 18 slova iz glagoljične azbuke, a u drugom drugih 18 slova.

Igru je izradio student informatike i arhivistike Josip Mihaljević. Možete je preuzeti i na svoje računalo i igrati lokalno.

Memori I Memori II

Fotogalerija

  • Memori s glagoljicom

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr