Objavljeno:

Znanstveno-stručni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija

Staroslavenski institut u okviru projekta »Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije« koji se ostvaruje u suradnji s Hrvatskom zakladom za znanost organizira znanstveno-stručni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija. Skup će se održati 30. lipnja i 1. srpnja 2016. u Zagrebu.

poziv na sudjelovanje prijavnica

telefon: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr