Documents

The Old Church Slavonic Institute is defined and organized on the basis of these legal documents:

 1. Strategija Staroslavenskoga instituta 2010. - 2015.
 2. Statut Staroslavenskoga instituta
 3. Pravilnik o unutarnjem ustroju Staroslavenskoga instituta
 4. Pravilnik o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta
 5. Pravilnik o radu Staroslavenskoga instituta
 6. Odluka o radnom vremenu
 7. Poslovnik o radu Upravnoga vijeća Instituta
 8. Popis članova Upravnog vijeća
 9. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
 10. Popis članova Znanstvenoga vijeća
 11. Etički kodeks Staroslavenskoga instituta
 12. Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
 13. Europska povelja za istraživače
 14. Doprinos znanstvenoga programa Staroslavenskoga instituta u ostvarenju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva razvoja RH
 15. Odluka o modelima i kriterijima odabira najboljih doktoranada i postdoktoranada
 16. Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezane za zaštitu dostojanstva radnika
 17. Plan nabave za 2012. godinu
 18. Rebalans plana nabave za 2012. godinu
 19. Plan nabave za 2013. godinu
 20. Rebalans plana nabave za 2013. godinu
 21. Financijsko izvješće za 2013. godinu
 22. Evidencija ugovora 2013. godina
 23. Plan nabave za 2014. godinu
 24. Financijski plan za 2014. godinu
 25. Financijsko izvješće za 2014. godinu
 26. Izvješće o radu 2014.
 27. Evidencija ugovora 2014. godina
 28. Plan nabave za 2015. godinu
 29. Financijski plan za 2015. godinu
 30. Rebalans financijskog plana za 2015.
 31. Financijsko izvješće za 2015.
 32. Evidencija ugovora 2015. godina
 33. Plan nabave za 2016. godinu
 34. Financijski plan za 2016. godinu
 35. Rebalans financijskog plana za 2016.
 36. Financijsko izvješće za 2016.
 37. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (PDF)
 38. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. (CSV)
 39. Znanstvena djelatnost Staroslavenskoga instituta
 40. Plan rada Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo za 2015. godinu
 41. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 42. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016.
 43. Odluka o nabavi (2017.)
 44. Financijski plan za 2017. godinu
 45. Plan nabave za 2017. godinu
 46. Financijsko izvješće za 2017.
 47. Pravilnik o radu knjižnice Staroslavenskog instituta
 48. Odluka o imenovanju Službenika za informiranje
 49. Odluka o imenovanju Službenika za zaštitu osobnih podataka
 50. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu
 51. Reakreditacija Staroslavenskog instituta, Izvješće AZVO 5. 11. 2013.
 52. Reakreditacija Staroslavenskog instituta 2013. god.: ocjene u brojkama
 53. Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva
 54. Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća
 55. Procedura stvaranja ugovornih obveza
 56. Procedura zaprimanja i provjera računa i robe te plaćanja po računima
 57. Procedura obračuna i naplate prihoda
 58. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
 59. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo (MZOS dopis)
 60. Uputa za znanstvenike prilikom odlaska na rad u inozemstvo
 61. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta Staroslavenskoga instituta

phone: +385 1 4851380
e-mail: info@stin.hr